सी ++ त्रुटियां: अनिर्धारित संदर्भ, अनारक्षित बाहरी प्रतीक आदि।

^